ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 

 แผนกแพทย์แผนไทย

ให้การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบําบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
ศาสตร์การแพทย์แผนไทย มีการประเมินสภาพร่างกาย และให้คําแนะนําบริการที่เหมาะสมกับ
ผู้รับบริการ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์

บริการ
- นวดแผนไทย
- นวดกดจุด
- นวดฝ่าเท้า
- อบสมุนไพร
- ประคบสมุนไพร
- ฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
- คอร์สดูแลสุขภาพผิว
อัตราค่าบริการ
นวดตัว 220 บาท / 1 ชม. , 350 บาท / 2 ชม.
นวดฝ่าเท้า 220 บาท / 1 ชม.
ประคบสมุนไพร 150 บาท / 30 นาที , 250 บาท / 1 ชม.
ประคบเต้านมหลังคลอด 120 บาท
อบสมุนไพร 160 บาท / 30 นาที
นวดกดจุดรักษา 350 บาท / 50 นาที
คอร์สฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด
แบบที่ 1 สูตรปรับสมดุล : ดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอด ด้วยการประยุกต์จากการอยู่ไฟ
            แบบโบราณ

ประกอบด้วย
1.นวดกดจุด
2.
ประคบสมุนไพร
3.ทับหม้อเกลือ
4.อบตัวด้วยกระโจมสมุนไพร
คอร์ส   5 วัน (ครั้งละ 3 ชม.) 4,000 บาท
คอร์ส   7 วัน (ครั้งละ 3 ชม.) 5,400 บาท
คอร์ส 10 วัน (ครั้งละ 3 ชม.) 7,400 บาท

แบบที่ 2 สูตรไทยสปา : ดูแลฟื้นฟูสุขภาพและความงามของคุณแม่หลังคลอดให้ร่างกายกลับ
            สู่สภาพปกติได้เร็วขึ้น

ประกอบด้วย
1.การกดจุด
2.นวดน้ํามัน
3.ประคบสมุนไพร
4.ทับหม้อเกลือ
5.พอกผิวทั้งตัว
6.อบตัวด้วยกระโจมสมุนไพร

คอร์ส   5 วัน (ครั้งละ 3 ½ ชม.) 4,990 บาท
คอร์ส   7 วัน (ครั้งละ 3 ½ ชม.) 6,500 บาท
คอร์ส 10 วัน (ครั้งละ 3 ½ ชม.) 9,000 บาท

บริการดูแลสุขภาพ
นวดอโรมา 500 บาท / 1 ชม. , 900 บาท / 2 ชม.
ขัดผิว 450 บาท / 1 ชม.
พอกผิว 250 บาท / 30 นาที
อบสมุนไพร 160 บาท / 30 นาที

คอร์สดูแลสุขภาพผิว
คอร์สขัดผิว :    950 บาท / 1 ครั้ง / 2 ชม.
ขัดผิว, พอกผิว, อบสมุนไพร 2,500 บาท / 3 ครั้ง / ครั้งละ 2 ชม.
คอร์สดูแลผิว : 1,300 บาท / 1 ครั้ง / 3 ชม.
ขัดผิว, นวดน้ํามัน, พอกผิว, อบสมุนไพร 3,500 บาท / 3 ครั้ง / ครั้งละ 3 ชม.

 

 

 

ประจำปีพ.ศ. 2558
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000000099 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: muangraj@yahoo.com,info@muangraj.com