cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 

 คลินิกโรคไต

 
              
            ให้บริการผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษาไปจนถึงการฟอกเลือด
ล้างไต ด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐาน และทันสมัย มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตประจําศูนย์ และมี
พยาบาลไตเทียม ซึ่งเป็นผู้ชํานาญเฉพาะทางร่วมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง 

บริการและการรักษา 
            - บริการฟอกเลือดล้างไต  
            - บริการล้างไตในผู้ป่วยภาวะวิกฤตที่มีปัญหาไตวาย 
            - บริการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาโรคที่เกี่ยวกับ หรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะไตวาย 
            - บริการตรวจวัดประสิทธิภาพและการทํางานของไต 
            - บริการให้คําปรึกษาการรักษาภาวะไตวาย
   

ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000215635 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]