cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 

 ศูนย์สุขภาพ

  
 


          พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เลือกตามความ
เหมาะสม ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ , อุปกรณ์การแพทย์แบบครบวงจรตามมาตรฐานใน
การตรวจรักษา บริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงตรง และสามารถให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพ
ครบถ้วนทุกด้าน ดังนั้น การตรวจสุขภาพเป็นประจํา เป็นสิ่งจําเป็นในการดูแลสุขภาพ เพราะช่วย
ค้นหาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ช่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตที่ดีขึ้น 


บริการและการรักษา 
          - ตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 
          - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน 
          - ตรวจสุขภาพก่อนทําประกัน 
          - ตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ และศึกษาต่อ 
          - ตรวจสุขภาพประจําปีของผู้บริหาร และพนักงาน  
          - ตรวจสุขภาพนอกสถานที่ 
          - ให้คําปรึกษาทางด้านสุขภาพ และบรรยายให้ความรู้ทางการแพทย์ทั้งใน และนอก  
            สถานที่ 
          - บริการฉีดวัคซีนต่างๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ, อีสุกอีใส, ไข้หวัดใหญ่, วัคซีนHPV,
            หัดเยอรมัน
  

ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000216126 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]