cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 

 แผนก หู คอ จมูก


           
          หู คอ จมูก ล้วนเป็นอวัยวะรับสัมผัสที่สําคัญ ดังนั้นการพบแพทย์ผู้เเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพื่อตรวจอย่างละเอียดจะทําให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เหมาะสม ในการตรวจ
ทางหู คอ จมูก นั้นจะแตกต่างจากการตรวจทั่วๆไป เนื่องจากแพทย์มีเครื่องมือและความชํานาญ
พิเศษในการตรวจระบบหู คอ จมูก โดยเครื่องมือนี้จะมีทั้ง กระจกส่องคอ อุปกรณ์ช่วยให้เห็น
ภายในโพรงจมูก หรือ หลังโพรงจมูก รวมทั้งช่องหูได้ชัดเจนขึ้น และในผู้ป่วยบางรายอาจมีความ
จําเป็นต้องส่องกล้องเพื่อตรวจอย่างละเอียด ภายในโพรงจมูก หรือลําคอ โดยการตรวจทั้งหมดนี้
เพื่อช่วยในการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุด 

          แผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช ยังมีการตรวจพิเศษทางหูซึ่งเป็นการตรวจการได้ยิน 
(Audiogram)  การตรวจการทํางานของหูชั้นกลาง (Tympanogram) การตรวจการได้ยินระดับก้าน
สมอง (Auditory brain stem response) โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยิน ซึ่งจะช่วยให้
สามารถ วินิจฉัยโรคผู้ป่วยได้เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น 

บริการและการรักษา 
          - ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูก ทั่วไป 
          - ตรวจวินิจฉัย และผ่าตัดด้วยเครื่องมือพิเศษทางหู คอ จมูก 
          - ตรวจการได้ยิน 
          - ตรวจหูชั้นกลาง 
          - ตรวจหูชั้นใน และระบบประสาท 
          - ตรวจความสมดุลของการทรงตัว 
          - ตรวจการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นใน 
          - รักษาอาการนอนกรน
 

ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000216407 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]