cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
เทคโนโลยีทางการแพทย์
 

การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติโดยการปรับระดับเตียง (Tilt Table Test)


เป็นการทดสอบระบบประสาทอัตโนมัติของร่างกายในการควบคุมความดันโลหิต โดยให้ยืนบนเตียงที่ปรับเอียงได้ 60-80 องศา และอาจให้ยาพ่นใต้ลิ้นขยายหลอดเลือดเพื่อตรวจหาความผิดปกติของอาการหน้ามืด เป็นลม หรือวิงเวียนศีรษะ

ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
1. ผู้ที่เป็นลมหมดสติซ้ำๆ
2. ผู้ที่เป็นลมหมดสติครั้งแรกร่วมกับการมีอุบัติเหตุจากการเป็นลม หรืออาจมีอาชีพเสี่ยง เช่น
    พนักงานขับรถ ควบคุมเครื่องจักร
3. ผู้ที่มีอาการหน้ามืด คล้ายจะเป็นลม เวียนศีรษะ ที่สงสัยว่าจะมีความดันโลหิตต่ำ
4. ประเมินผู้ป่วยเป็นลมหมดสติขณะออกกำลังกาย
5. ตรวจคัดแยกผู้ป่วยหมดสติจากลมชัก
6. ประเมินอาการเป็นลมหมดสติในผู้ป่วยระบบประสาทส่วนปลายทำงานผิดปกติ ระบบประสาท
    อัตโนมัติทำงานผิดปกติ

วิธีการตรวจ

1. ผู้ตรวจนอนบนเตียงที่ปรับระดับได้ พร้อมสายรัดบริเวณหน้าอก
2. พยาบาลติดสายคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมกับพันสายวัดความดันโลหิตไว้
3. พยาบาลจะปรับระดับเตียงเป็นระยะ จนถึง 80 องศา หากไม่มีอาการผิดปกติจะกระตุ้นอาการ
    โดยใช้ยาพ่นใต้ลิ้นขยายหลอดเลือด
4. พยาบาลจะวัดความดันโลหิต และนับการเต้นของชีพจรเป็นระยะๆ
5. ใช้เวลาตรวจประมาณ 1 ชั่วโมง

การเตรียมตัวก่อนตรวจ

1. งดน้ำ งดอาหาร 4-8 ชั่วโมง
2. ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ
3. ถ้ามียารับประทานอยู่ให้ปรึกษาแพทย์ก่อน

 
ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000033432 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]