cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
ประวัติโรงพยาบาลเมืองราช
XX

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช  ตั้งอยู่เลขที่ 59/3 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
บนเนื้อที่ 12 ไร่เศษ เป็นอาคารเดี่ยว 9 ชั้น  ขนาด 100 เตียง  ซึ่งเกิดจากความริเริ่มของ
นายแพทย์กมิล ปั้นประสงค์  ทันตแพทย์วรศักดิ์  ธินรุ่งโรจน์  นายแพทย์สุปรีชา  เล็กสุวรรณ
พ.อ.อ.มานพ  กราบเคหะ และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของบุคคลทุกอาชีพ   เช่น  แพทย์
บุคลากรทางการแพทย์ พ่อค้า นักธุรกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ประมาณ 1,800 คน
ผลักดันจนประสบความสำเร็จในการก่อตั้งโรงพยาบาลเมืองราช โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นทางเลือก
ด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาล ของประชาชนในจังหวัดราชบุรี และ จังหวัด
ใกล้เคียง รวมถึง
เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แพทย์  พยาบาล  และบุคคลทั่วไป โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการ
และสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพที่ดี ตามปรัชญา

อบอุ่นเหมือนบ้าน  บริการทุกเวลา ดูแลรักษาดุจญาติมิตร 

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 16  พฤษภาคม  2537  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
โรงพยาบาลได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาในด้านการตรวจรักษา  แพทย์สาขาต่าง ๆ  เครื่องมือ
แพทย์   การบริการ  รวมถึง อาคารสถานที่  เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจสูงสุด

 


 
ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000216452 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]