cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
แพ็คเก็จตรวจสุขภาพ
XX

รายละเอียดดังนี้
 ตรวจสุขภาพสำคัญอย่างไร?
     การตรวจสุขภาพ  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง  เพราะโรคภัยไข้เจ็บหลาย ๆ โรค สามารถตรวจพบได้ในระยะเริ่มแรกหรือยังไม่มีอาการ และอาจรักษาหายได้โดยเร็วหรือลดการลุกลามของโรคนั้นๆ ไม่ให้ไปสู่ภาวะที่มีอันตรายร้ายแรงได้

 โปรแกรม  1   ตรวจสุขภาพพื้นฐาน (ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร)
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
       4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       5. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
       6. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
       7. ตรวจปัสสาวะ (UA)

ราคาปกติ  1,954  บาท  เหลือ 1,300 บาท
 
โปรแกรม  2   ตรวจสุขภาพมาตรฐาน
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, eGFR)
       6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL )
       7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk.phos)
       8. ตรวจปัสสาวะ (UA)
       9. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 ราคาปกติ  3,425  บาท  เหลือ 2,600 บาท

โปรแกรม  3   ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ มากกว่า 35 ปี
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, 
eGFR)
       6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL )
       7. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT, SGPT, Alk.phos)
       8. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
       9. ตรวจปัสสาวะ (UA)
       10. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
       11. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Upper Abdomen)
ราคาปกติ  5,348 บาท  เหลือ 3,900 บาท

 โปรแกรม 4   ตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 45 ปี
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, 
eGFR)
       6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL)
       7. ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
       8. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
       9. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ (CEA)
       10. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)     
       11. ตรวจปัสสาวะ (UA)
       12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
       13. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen)
ราคาปกติ 8,224 บาท  เหลือ 5,900 บาท

โปรแกรม  5   ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ชาย/หญิง
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจหมู่เลือด (Blood Group, Rh.Typing)
       5. ตรวจคัดกรองภาวะธาลัสซีเมีย (HbTyping)
       6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag)
       7. ตรวจภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs, Anti HBc)
       8. ตรวจภูมิคุ้มกันบกพร่อง (Anti HIV)
       9. ตรวจเชื้อซิฟิลิส (VDRL)
       10. ตรวจภูมิต้านทานต่อหัดเยอรมัน (Rubella IgG) สำหรับหญิง     
       11. ตรวจปัสสาวะ (UA)

ราคาปกติ (ชาย)  3,416 บาท  เหลือ 2,600  บาท
ราคาปกติ (หญิง) 4,021 บาท  เหลือ 2,800  บาท

โปรแกรม  6   ตรวจสุขภาพผู้ที่เสี่ยงต่อโรคหัวใจ
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, 
eGFR)
       6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL)
       7. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
       8. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ 
           ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียง (Echo)
ราคาปกติ  6,404 บาท  เหลือ 5,300  บาท

โปรแกรม 7   ตรวจสุขภาพสุภาพสตรี และคัดกรองมะเร็งเต้านม
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, 
eGFR)
       6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL)
       7. ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
       8. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
       9. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ (CEA)
       10. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)     
       11. ตรวจปัสสาวะ (UA)
       12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
       13. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen)
       14. ตรวจเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram with U/S)
ราคาปกติ 10,724 บาท  เหลือ 7,200 บาท

โปรแกรม 8   ตรวจสุขภาพสุภาพบุรุษ และคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
       1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (PE)
       2. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (CXR)
       3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
       4. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
       5. ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine, 
eGFR)
       6. ตรวจระดับไขมันในเลือด (Chol, Trig, HDL, LDL)
       7. ตรวจการทำงานของตับ (LFT)
       8. ตรวจระดับกรดยูริค (Uric Acid)
       9. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ (CEA)
       10. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)     
       11. ตรวจปัสสาวะ (UA)
       12. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
       13. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Whole Abdomen)
       14. ตรวจความเสี่ยงมะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)
ราคาปกติ 9,170 บาท  เหลือ 6,000 บาท

ราคานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

คำแนะนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 12 ชั่วโมง
2. พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ
3. การตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจเต้านม ควรตรวจหลังหมดประจำเดือนอย่างน้อย 1 สัปดาห์
4. ผู้มีอาการเจ็บป่วย และต้องการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหาโรค ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
    สุขภาพเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง
5. ผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นครั้งแรก ควรเพิ่มการตรวจหาหมู่เลือด ตรวจไวรัสตับอักเสบบี และ
    ภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบบี

หมายเหตุ
1. ทราบผลการตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2. รับสมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
3. บริการอาหารว่าง
4. ต้องการตรวจรายการอื่นเพิ่มเติมจากโปรแกรมได้รับส่วนลด 15 % เฉพาะรายการที่ตรวจเพิ่ม

วัน-เวลาในการตรวจสุขภาพ

วันจันทร์-ศุกร์    08.00-17.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ 08.00-12.00 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สุขภาพ
032-322274-80 ต่อ 218,233 

 
ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000026655 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]