cheap rolex replica watches breitling swiss replica

omega watches replica

 
ติดต่อเรา ข้อเสนอแนะการบริการ ร่วมงานกับเรา
แผนที่ แผนผังเว็บไซด์ ลิงค์  
   
Untitled Document
Untitled Document
 
 
 
รายละเอียดห้องพัก
 
 
ห้อง Suite
ประกอบด้วย ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง และ ห้องพักญาติ/รับรองแขก 1 ห้อง
แยกเป็นสัดส่วน 
กว้างขวาง สะดวกสบาย พร้อมการดูแล และบริการอย่าง
ใกล้ชิด
 
รายละเอียดห้อง
 
ห้อง Deluxe
ห้องพักผู้ป่วยขนาดมาตรฐาน ภายในตกแต่งรูปแบบใหม่ สะดวกสบาย
พร้อมการดูแล 
และบริการอย่างใกล้ชิด
รายละเอียดห้อง
 
ห้อง VIP
ห้องพักปรับอากาศขนาดใหญ่ กว้างขวาง เตียงไฟฟ้า มีมุมรับแขกและที่พัก
ญาติ แบ่งแยกเป็นสัดส่วน
รายละเอียดห้อง
 
ห้องเดี่ยว
ห้องพักปรับอากาศขนาดมาตรฐาน เตียงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก
รายละเอียดห้อง
 
ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)
สำหรับผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือในการ
ช่วยชีวิต
รายละเอียดห้อง
 
ห้องเด็กอ่อน
ให้บริการดูแลทารกแรกคลอด ให้คำแนะนำผู้คลอดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว
หลังคลอด และการดูแลทารกเมื่อกลับบ้าน
รายละเอียดห้อง
 
ห้องสังเกตอาการ
ห้องสังเกตอาการป่วย
รายละเอียดห้อง
XX

              

ลำดับ

ประเภทห้องพัก

ค่าห้อง+ค่าอาหาร

ค่าบริการพยาบาล

รวม

1

ห้อง SUITE ชั้น 8

5,000

1,200

6,200

2

ห้อง DELUXE ชั้น 8

3,000

900

3,900

3

ห้อง VIP ชั้น 5,6,7,9

4,400

1,000

5,400

4

ห้องเดี่ยว ชั้น 5,6,7,9

2,400

800

3,200

5

ห้องผู้ป่วยหนัก (ICU)

2,700

1,200

3,900

6

ห้องเด็กอ่อน (Nursery)

1,100

800

1,900

7

ห้องสังเกตอาการ (Observe)

ส่วนลด

50 %จากราคาห้อง

8

ห้องพักญาติผู้ป่วย


1,600

หมายเหตุ  ราคาทั้งหมดนี้เริ่ม 1 มกราคม 2563

ประจำปีพ.ศ. 2563
จำนวนผู้เยี่ยมชม 000215661 คน
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]