เพราะวัคซีนไม่ใช่เรื่องไกลตัว ป้องกันคุณและคนที่คุณรัก 
เพียงเข้ามารับบริการและคำแนะนำเรื่องวัคซีนจากผู้เชี่ยวชาญที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์สุขภาพ 
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
โทร. 032-322274-80 ต่อ 218, 233

 
ปิดหน้านี้
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]