ฝุ่น PM 2.5 กับสตรีตั้งครรภ์

ฝุ่นละเอียด หรือ fine particulate matter ขนาด < 2.5 ไมโครเมตร (PM 2.5) ที่รับการกล่าวขวัญถึงมากในช่วงนี้ เนื่องจากพบว่ามีปริมาณเกินขีดอันตรายที่องค์การอนามัยโลกกำหนดอยู่หลายแห่งในกรุงเทพมหานครในช่วงหลายๆวันนี้ หลายคนเข้าใจว่าเป็นหมอกแต่จนแดดออกเปรี้ยงแล้วมันก็ยังคงอยู่ จนทางกระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาเตือนให้ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจระมัดระวัง โดยหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสหรือถ้าจำเป็นต้องออกไปให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไว้ก่อน ความน่ากลัวของมันคือการผ่านเข้าไปในถุงลมปอดและก่อให้เกิดอาการได้ นอกจากนี้ฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากๆยังผ่านไปสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายและอุดตันตามผนังเส้นเลือด การได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานอาจนำมาซึ่งโรคร้ายแรงต่างๆได้ ฝุ่นละเอียดยิ่งมีอันตรายมากขึ้นกับกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีตั้งครรภ์ 

ผลกระทบต่อสตรีตั้งครรภ์ เมื่อมีการสัมผัสฝุ่นละเอียดนี้เป็นเวลานาน

  • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดทารกที่มีน้ำหนักน้อยลง
  • การคลอดก่อนกำหนด
  • ทารกตายเฉียบพลัน (sudden infant death syndrome; SIDS)
  • พบรายงานว่ามีอัตราทารกที่เป็นออทิสติกสูงขึ้น
  • พบการเกิดความพิการของทารกในสัตว์ทดลอง
  • อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอาการหอบหืดในแม่ตั้งครรภ์
  • เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษ

สตรีตั้งครรภ์จึงควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสฝุ่นละเอียดเหล่านี้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ และสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้เสมอหากจำเป็นต้องออกไปสัมผัสมันจริงๆ

ที่มา : https://chulalongkornhospital.go.th

 
ปิดหน้านี้
Copyright © Muangraj Hospital Co., Ltd.
59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทร.(032)322274-80 โทรสาร(032)322237 www.muangraj.com
E-mail: [email protected],[email protected]